Transparència

Adjuntem arxius on 

Memories

Presentem les  nostres  memories corresponents a els anys  2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2022

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2021

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2020

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2019

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2018

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Informació Finançera

Presentem les  nostres  informacions finançeres corresponents a els anys  2018, 2019, 2020, 2021 y 2022

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2022

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2021

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2020

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2019

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Adjuntem les nostres memòries de l’any  2018

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó

Estatuts

Adjuntem els nostres estatuts

Pots descarregar l’arxiu des del seguent botó