Com va dir en el moment d’anarse’n: No ploreu, estimeu-vos

Amb aquest esperit neix la Fundació: ens estimem, estimem als que ens envolten i estimem la terra.

Els objectius fundacionals de la Fundació Josep Santacreu

són recordar la figura i els valors de Josep Santacreu i Esteve, mitjançant un pla d’acció que dóna prioritat a la comarca de La Segarra i que inclou activitats d’integració social, cultura i protecció del medi ambient.

Una de les primeres iniciatives que volem desenvolupar, més enllà de l’àmbit de La Segarra, és la promoció de l’art a càrrec de persones amb discapacitat intel·lectual, malalties mentals o altres tipus de col·lectius desfavorits.

 Tenim la voluntat de donar suport i donar a conèixer l’art dels artistes amb més talent d’aquest col·lectiu. En paral.lel, volem ajudar a les diferents entitats territorials que se’n fan càrrec, per tal de què puguin tenir una oferta professional  per a tots els membres dels col·lectius que estiguin interessats.

La Fundació Josep Santacreu és un homenatge a Josep Santacreu i Esteve (Massoteres 1922 – Barcelona 2017).

La Fundació va nèixer en el primer aniversari de la seva mort, al maig de 2018, promoguda per Josep Santacreu i Bonjoch, Eva Calatayud i Souweine i, comptant amb el suport de familiars i amics.

Josep Santacreu Esteve va dedicar la seva vida a la comarca de La Segarra, d’on eren originaris tots els seus avantpassats des que se’n té constància a principis de 1700. 

La família, els amics i els seus conciutadans, van ser la seva prioritat. Un home bo que sempre va tenir temps i interès pels demés, tenint cura de tots, des del familiar més proper a l’emigrant acabat d’arribar a la comarca.

Els que vam tenir la sort de rebre el seu mestratge, volem que el seu esperit perduri a través d’activitats que ajudin a la seva estimada terra a ser un lloc millor per a tots.

col·lecció "art singular"